Lage Zwaluwe

Cognitieve gedragstherapie

Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen vandien.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat cognitieve gedragstherapie bij een veelheid van klachten de meest effectieve behandelwijze is.

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

Er wordt gebruik gemaakt van specifieke cognitieve oefeningen en huiswerkafspraken. U leert het verband te zien tussen uw gedachten en uw gevoelens en gedrag. U leert gedachten en gedragingen die niet verder helpen, op te sporen, en te kijken of deze gedachten wel rationeel zijn. Vervolgens leert u meer helpende gedachten te formuleren. De volgende stap is het oefenen met ander gedrag.

Rationele Emotieve Therapie, Mindfulness, Ontspanningsoefeningen en EMDR zijn therapieën die op basis van inzichten uit de cogniteve gedragstherapie zijn ontwikkeld

Onder de buttons links vindt u een introductie van de behandelwijzen en oefeningen die in de praktijk veel gebruikt worden.

Ze zijn bedoeld zodat u zelf aan de slag kunt gaan met zaken in de sessies aan de orde zijn gekomen. Huiswerk en oefeningen blijken van belang te zijn om veranderingen te laten beklijven.
Ga ermee aan de slag, en koppel in de volgende sessie terug hoe dat gegaan is. Op deze wijze gaat u geleidelijk aan stappen maken in het anders leren denken en doen.

yesterdayishistory

(bron oa. www.vgct.nl)