Lage Zwaluwe

Tarieven psychologische zorg

NB: Cliënten die patiënt zijn bij de praktijk van Dokters&Co en Onder de Torens uit Terheijden en De Ligne uit Made ontvangen meestal geen factuur, daar deze praktijken de GGZ-zorginkoop via Zorroo (Zorroo staat voor Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken) geregeld hebben. Onderstaande informatie is voor hen niet van toepassing.

Wilt u alleen een samenvatting lezen van de belangrijkste informatie, klik dan hier, of download deze info hier

Tarieven in 2014  (download hier een samenvatting van de belangrijkste informatie)

In 2014 wordt niet alle psychologische zorg meer vergoed, alleen als er sprake is van een DSM-stoornis zijn de kosten verzekerd. Is er geen sprake van verzekerde zorg, dan krijgt u een nota van € 90 per consult voor Overige Prestaties.

Is er sprake van verzekerde zorg (bv. bij de diagnose depressie en angststoornis, lees hier meer) dan zijn er overeenkomstig de Wet marktordening gezondheidszorg, vier zorgproducten (kort, middel, intensief en chronisch) met eigen tarieven. Deze vier producten vormen samen de generalistische basis GGZ.  De maximum tarieven hiervoor zijn vastgelegd door de NZA (nederlands zorgautoriteit). Afhankelijk van de zorgzwaarte (DSM stoornis, ernst problematiek, risico, complexiteit en beloop klachten) en zorgvraag wordt één van de volgende vier prestaties bij u in rekening gebracht:  kort (€453,79), middel (€773,19)  intensief (€1212,41) of chronisch (€1118,97)

  • Tarief OVP (overig product:  € 90 (per consult van 45 min) voor behandeling van onverzekerde zorg .
  • Transitietarief, bij onjuiste verwijzing, overloop vanuit 2013, en afbreken van de behandeling die valt onder verzekerde zorg na het eerste gesprek.
  • Basis GGZ Chronisch (BC) voor Chronische stabiele stoornissen € 1118,97
  • Coachingsconsult: € 90 (per consult van 45 min) ex btw.:Indien het consult niet valt onder de wettelijk omschreven psychologische zorg.
  • Een telefonisch consult of e-mailconsult is op basis van tijd, met een minimum van een kwart consult.

Het aantal minuten uit deze tabel is opgebouwd uit een combinatie van directe en indirecte tijd. Een consult is doorgaans 45 min. directe tijd en 15 min. indirecte tijd.

Toelichting op de diverse pakketten.

Volgens de wet is er een lijstje van diagnoses waarvoor u een vergoeding kunt krijgen. De tarieven daarvoor moeten volgens de wet in de vorm van een product (deze worden product BK, BM, od BI genoemd) worden afgerekend. U kunt een product van maximaal 2 (transitie),  5 (BK),  7 (BM) of 13 (BI) gesprekken krijgen en u betaalt dan altijd het gehele product, ook al maakt u dat misschien niet helemaal op. Soms kunt u er iets overheen gaan, maar dat is niet standaard het geval. Uw verzekeraar vergoedt een deel van dit product (uw behandeling dus). Als uw probleem niet op het wettelijke lijstje staat, dan kunt u gewoon per gesprek betalen. Dat wordt niet vergoed.

Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Mijn praktijk heeft geen contracten afgesloten.

Wat is in het tarief inbegrepen?
Alle tijd die aan uw behandeling besteed wordt is in dit tarief opgenomen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen directe tijd (consult) en indirecte tijd (dossiervorming, diagnostiek, administratie, rapportage, overleg met huisarts, voorbereiding, verslaglegging, uitwerken testen e.d) . (De verhouding tussen directe en indirecte tijd is bij mij doorgaans 75%-25%. Een gesprek duurt doorgaans 45 minuten (directe tijd), waarbij dan een tijdsinvestering hoort van doorgaans 15 minuten aan indirecte tijd voor dossiervorming, diagnostiek, administratie ed. van 15 minuten). De wettelijk vastgestelde WMG-tarieven zijn daar naar teruggerekend. Deze indirecte tijd is opgenomen in het tarief van uw behandeling. Daardoor zal er altijd meer tijd in rekening wordt gebracht dan u zelf heeft doorgebracht bij uw behandelaar.  Het totaal van het aantal minuten uit de bovenstaande tabel is de combinatie van directe en indirecte tijd.

NB: Bel tijdig af!
Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Belt u dan een werkdag van 24 uur van te voren af. Belt u niet of te laat, dan moet u de gereserveerde tijd wel betalen.

 

Download hier een samenvatting van de belangrijkste informatie

 

Meer info: www.invoeringbasisggz.nl