Lage Zwaluwe

Vergoedingen

Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar voor contractvrije zorgaanbieders krijgt u een gedeelte of soms helemaal de kosten van uw behandeling terug als er sprake is van verzekerde zorg. Er is wel altijd sprake van een eigen risico. Heeft u een restitutiepolis dan krijgt u vrijwel altijd 90 tot 100% van de kosten terug. Kijk daarom goed naar uw polis en de polisvoorwaarden.

Algemeen eigen risico: In 2014 is het eigen risico 360 euro per jaar.

Hieronder vindt u een overzicht van veel voorkomende zorgverzekeraars hier in de regio.

Dit overzicht is samengesteld op basis van de info op de diverse websites van zorgverzekeraar, maar vraag het altijd  na bij uw zorgverzekeraar.

vergoedingen 2014

Klik hier naar het schematisch overzicht met tarieven en vergoedingen.

Zorgverzekeraars zijn, volgens een uitspraak van de rechter, verplicht 75% van het marktconforme tarief aan u te vergoeden, volgens het hinderpaalcriterium (het tarief mag niet een te grote hinderpaal vormen, om uw vrijheid om uw zorgaanbieder zelf te kiezen te hinderen). Mocht uw zorgverzekeraar zich daar niet aan houden, of mocht u andere problemen hebben met uw zorgverzekeraar dan kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen:zie www.skgz.nl.

Lees hier de uitspraak waarin de rechter bepaalt dat minimaal 75% vergoed moet worden.

Natura en restitutiepolissen

De restitutiepolis zorgt ervoor dat de kosten die u maakt volledig of marktconform door uw
zorgverzekeraar worden vergoed. De naturapolis is wel goedkoper, maar aangezien u vaak minder terugkrijgt als u voor een zorgaanbieder kiest die niet door uw zorgverzekeraars is gecontracteerd, uiteindelijk dan weer duurder. Wilt u volledige keuzevrijheid, dan kiest u voor een restitutiepolis.

– CZ, VGZ Ohra, Menzis, Zilveren Kruis, UNIvé vergoeden bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders 100% van het marktconforme tarief (vraag het altijd na bij uw zorgverzekeraar!)

Klik hier voor een duidelijk filmpje met uitleg over het verschil tussen een natura- en resitutiepolis.

Print deze pagina

 * Disclaimer: het overzicht van kosten en vergoedingen is met zorg samengesteld op basis van informatie zoals op internet gevonden op de websites van de zorgverzekeraars. doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Kijk het altijd zelf na in uw polis, of informeer bij uw zorgverzekeraar.