Lage Zwaluwe

Verwijzing van de huisarts?

Verzekerde zorg

Als er sprake is van verzekerde zorg, dan heeft u altijd een verwijzing nodig van de huisarts. Naast de normale gangbare gegevens is het voor een verwijzing naar de GB GGZ noodzakelijk dat er vermeld wordt:
• Dat het om de verwijzing naar de generalistische basis GGZ gaat
• Dat er sprake is van het vermoeden van een DSM IV stoornis, of de door de huisarts vastgestelde stoornis
• De gegevens van de huisarts, inclusief zijn AGBcode

De datum van de verwijsbrief moet altijd vóór de eerste behandeldatum liggen.

Een voorbeeld van een verwijsbrief kunt u hier vinden.

 

Onverzekerde zorg

Is er sprake van onverzekerde zorg (dus geen DSM IV stoornis) dan kunt u zonder verwijzing starten met de behandeling. De factuur kunt u dan niet naar uw zorgverzekeraar doorsturen.

 U heeft dan geen verwijskaart van uw huisarts nodig.
U hoeft dan ook geen privacyverklaring in te vullen.