Lage Zwaluwe

De rekening en betaling daarvan

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Dat betekent dat u van mij  zelf de factuur ontvangt, en deze ook zelf aan mij betaald. Afhankelijk of er sprake is van verzekerde of onverzekerde zorg kunt u deze factuur aan uw zorgverzekeraar doorsturen, om voor vergoeding in aanmerking te komen.

 • Is er sprake van verzekerde zorg, dan krijgt u een voorschot-deelnota van 90 euro voor een gesprek van 45 min.
 • Op basis van de tarieven, zoals genoemd op de tarievenpagina, voor een kort, middel of intensief behandeltraject- ontvangt u de eindrekening nadat de behandeling helemaal is afgesloten. Deze factuur kunt u doorsturen naar uw zorgverzekering. Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering krijgt u geheel of gedeeltelijk de kosten weer terug. (zie de pagina over vergoedingen)
 • Is er sprake van onverzekerde zorg, dan krijgt u een zgn. OVP-nota, eveneens van 90 euro per consult van 45 min. Facturen voor onverzekerde zorg kunt u niet vergoed krijgen.
 • De facturen worden door eens per maand naar u verstuurd. Betaling daarvan gaat via een machtiging voor een automatische incasso . Het bedrag van de factuur wordt dan na ontvangst van de factuur van uw rekening afgeschreven. Als u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u deze binnen 8 weken door uw bank laten terugboeken.
 • Voor verzekerde zorg ben ik verplicht gegevens van u en de behandeling te vermelden. Op de pagina privacy vindt u meer informatie over de factuur en uw privacy, en hoe u daar via een formulier bezwaar tegen kunt maken.
 • Om te voorkomen dat u aan het eind van de behandeling geconfronteerd wordt met een groot bedrag ineens om te betalen (zie schema tarieven), werk ik met een maandelijks voorschot-deelnota gebaseerd op de geleverde zorg in die maand. Levert de voorschot-deelnota voor u een probleem op en wilt u een betalingsregeling treffen, bespreek dat vooraf, dan kan ik met u bespreken wat in uw situatie dan de beste oplossing is. 
 • Bij sommige verzekeraars (bv. Achmea) is het mogelijk om via een akte van cessie mij te machtigen de declaratie direct met uw zorgverzekeraar af te handelen.
Psychologen zonder contracten zijn tegen de macht van zorgverzekeraars bij de verlening van de zorg. De zorgverzekeraar stuurt namelijk op geld. Contractvrije psychologen vinden dat psychologische zorg niet ondergeschikt gemaakt mag worden aan geld, en geven prioriteit aan kwaliteit. Zij willen zelfstandig samen met de cliënt diagnostiek, verwijzing en behandelkeuze bepalen. Zij vinden dat inmenging van verzekeraars niet ten goede komt aan de uitoefening van de psychologische praktijkvoering. Contractvrije psychologen willen uw privacy waarborgen en vinden dat uw zorgverzekeraar niets te maken heeft met de reden waarom u een psycholoog bezoekt.  Meer informatie vindt u op www.contractvrijepsycholoog.nl.

 

 

 

 

 


Verplichtingen voor administratie en factuur 2014 Artikel 5. Minimale Dataset Basis GGZ (bron: NZA) 5.1 De minimale dataset Basis GGZ omvat per gedeclareerde prestatie de volgende gegevens:

1. Zorgaanbieder: – Unieke identificatie zorgaanbieder (AGB-code)

2. Hoofdbehandelaar: – AGB-code en beroep

3. Verwijzer: – AGB-code

4. Patiëntgegevens o Naam patiënt o Geboortedatum o Geslacht o Postcode (4 cijfers) o Burgerservicenummer1 o Unieke identificatie zorgverzekeraar (conform UZOVIregister)

5. Behandeltraject per patiënt

 • Indeling in prestatie op basis van zorgvraagzwaarte na intake en diagnostiek
 • – Prestatie bij eindigen van het behandeltraject
 • – Gedeclareerde prijs –
 • ! Stoornis volgens DSM-IV (hoofdniveau)
 • – ROM (ja/nee)
 • – Begindatum behandeltraject
 • – Einddatum behandeltraject
 • -! Geleverde behandelcomponenten:
  • o Intake, diagnostiek, ROM en verslaglegging
  • o Aanvullende diagnostiek
  • o Face-to-face behandeling2
  • o E-health behandeling
  • o Gespecialiseerde behandeling
  • o Consultatie
 • – Per behandelcomponent wordt geregistreerd:
  • o Hoofdbehandelaar o betrokken beroep(en) conform beroepentabel GGZ o aantal minuten directe en indirecte tijd per betrokken beroep 
  • Niet tot het verzekerde pakket behorende zorgactiviteiten
  • Indien van toepassing: aantal OVP consult –
  • Indien van toepassing: aantal OVP verblijf
  • – Afsluitreden:
   • o Patiëntprofiel patiënt voldoet niet aan patiëntprofiel Basis GGZ (geen DSM stoornis)
   • o Patiëntprofiel te zwaar voor patiëntprofiel Basis GGZ
   • o Overlijden Patiënt o 365 dagen
   • o No show patiënt o
   • Behandeling afgerond
   • o Overig

5.2 In uitzondering op artikel 5.1 wordt voor de Transitieprestatie in plaats van onderdeel 5 geregistreerd:

 • – Prestatie –
 • Gedeclareerde prijs
 • – Stoornis ja/nee
 • – Begindatum behandeltraject
 • – Einddatum behandeltraject –
 • Aantal minuten directe en indirecte tijd hoofdbehandelaar en diens beroep – Aantal minuten directe en indirecte tijd medebehandelaars en diens beroep

Artikel 7. Transparantie

7.1 De factuur van de zorgaanbieder aan de patiënt/verzekeraar vermeldt minimaal de navolgende gegevens als onderdeel van de prestatiebeschrijving:

a. Naam, geboortedatum, geslacht, postcode, burgerservicenummer3, UZOVI-nummer
b. Geleverde prestatie
c. Prijs
d. Startdatum en einddatum van het behandeltraject
e. AGB-code van het zorgaanbieder die de prestatie levert
f. AGB-code van de hoofdbehandelaar en diens beroep g. Indien van toepassing: AGB-code van de tweede hoofdbehandelaar en diens beroep
h. AGB-code van de medebehandelaar(s) en diens beroep

1 4.7 De administratieve organisatie dient zodanig ingericht te zijn dat een audit-trail mogelijk is. De zorgautoriteit en de zorgverzekeraar moeten te allen tijde de mogelijkheid hebben om vastlegging van de uitgevoerde behandeltrajecten op juistheid te controleren. >>TOP<<