Lage Zwaluwe

Transitietarief

Het transititietarief (185,22 euro ) is bedoeld om zorgactiviteiten te declareren waarvan het door de overgang naar de Basis GGZ niet wenselijk is dat deze bekostigd worden door middel van een van de 4 integrale prestaties.

In de volgende situaties wordt deze in rekening gebracht:

  1. Indien voor een patiënt in 2013 een behandeling in het kader van eerstelijnspsychologische zorg is gestart en nog slechts voor maximaal twee consulten doorloopt in 2014 dan wordt het in 2013 uitgevoerde deel van de behandeling op 31 december 2013 beëindigd en conform de beleidsregel Eerstelijnspsychologische zorg in rekening gebracht. Voor het afrondende deel in 2014 wordt de Transitieprestatie in rekening gebracht.
  2.  Indien u wordt doorverwezen en u voldoet toch niet aan de voorwaarden die gesteld zijn voor verzekerde zorg, dan wordt met u overlegd, of u in behandeling blijft via het OVP-product (u betaald dan zelf) of dat u terugverwezen wordt naar de huisarts. In dat laatste geval krijgt u een factuur met daarop het transititietarief.Voor patiënten waarvan de behandeling in 2013 nog maar net is gestart, zijnde maximaal twee consulten, brengt de behandelaar de prestatie BK in plaats van de Transitieprestatie in rekening.

(Bron: NZA)

Indien er sprake is van verzekerde zorg, en u na het eerste gesprek de behandeling niet voortzet krijgt u ook een nota volgens het transitietarief.