Lage Zwaluwe

Overige tarieven

Tarief: OVP, Overig product

  • Het OVP-product (Overige Produkten). Deze prestatie is bedoeld voor patiënten die zorg ontvangen welke niet behoort tot het verzekerd basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) maar wel zorg is zoals omschreven in de Wmg (Wet Marktordening Gezondheidszorg). In 2014 zijn er nl. bepaalde klachten en behandelingen uitgesloten van vergoeding door de zorgverzekeraar. Bij een OVP gaat het om het bieden van zorg, dus diagnostiek en behandeling bij psychische problematiek  (curatieve GGZ) die niet in het verzekerde basispakket is opgenomen. Het tarief daarvoor is €90, voor een consult van 45 min. In sommige aanvullende pakketten wordt deze zorg wel vergoed, informeer bij uw zorgverzekeraar.

Tarief: Coachingsconsult

  • Het coachingstarief van € 90 ex btw is van toepassing indien het consult niet valt onder de wettelijk omschreven psychologische zorg. (lees meer)

Tarief: telefonisch consult of e-mailconsult

  • Een telefonisch consult of e-mailconsult is op basis van tijd, met een minimum van een kwart consult.