Lage Zwaluwe

Samenvatting belangrijkste informatie

Informatie psychologische behandeling en machtiging – GZ- Psycholoog – Mw L.C. van Leeuwen

Download deze informatie hier   Klik hier naar het schematisch overzicht met tarieven en vergoedingen.

Betaling, vergoeding en bereikbaarheid

In 2014 wordt niet alle psychologische zorg meer vergoed. Alleen als er sprake is van een vastgestelde psychische stoornis. Is er sprake van verzekerde zorg dan is een verwijzing van uw huisarts nodig en gelden onderstaande maximum tarieven voor de Generalistische Basis-GGZ (BGGGZ), welke zijn vastgelegd door de NZA (nederlandse zorgautoriteit). U krijgt een voorschot-deelnota van 90 voor een gesprek van 45 min. De eindnota op basis van onderstaande de tabel krijgt u toegestuurd als de behandeling is afgesloten. Alle informatie  alsmede de betalingsvoorwaarden vindt u op mijn website www.eerstelijnspsychologe.nl.

img5

 

 

 

 

 

Is er sprake van onverzekerde zorg, dan geldt het Tarief OVP (overig product:  € 90 (per consult van 45 min).
Telefonisch consult of e-mailconsult is op basis van tijd, met een minimum van een kwart consult.
Tarief: Basis GGZ Chronisch (BC): Chronische stabiele stoornissen € 1118,97

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten, u krijgt zelf de rekening die u – via een machtiging voor automatische incasso – aan mij betaalt. Bij verzekerde zorg kunt u een deel van de factuur van uw zorgverzekeraar terugkrijgen. Informeer bij uw zorgverzekeraar. U heeft een eigen risico in 2014 van 360 euro.

Bereikbaarheid en afzeggen afspraken

Op maandag- t/m donderdagavond tussen 18.00 uur en 18.30 uur is er meestal telefonisch spreekuur. Op het  antwoordapparaat kunt u altijd een boodschap achterlaten. Dan wordt u indien gewenst teruggebeld. Wilt u een afspraak afzeggen, doe dat altijd telefonisch en een werkdag van 24 uur van te voren (anders krijgt u – ongeacht de reden van afmelding – toch een factuur).

Geheimhoudingsplicht

Registratie van uw gegevens vindt plaats volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U heeft inzagerecht in uw dossier. Alles wat u de eerstelijnspsycholoog vertelt valt onder het beroepsgeheim. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt geen enkele informatie aan anderen verstrekt. Ik ben wettelijk verplicht op de factuur privacy-gevoelige informatie te vermelden. Door een privacy-verklaring in te vullen, kunt u daar bezwaar tegen maken.

Klachten

Als u klachten heeft betreffende de hulpverlening en dienstverlening, bespreek dat dan met mij. Is dit voor u niet bevredigend dan kunt u met uw klacht terecht bij de beroepsorganisaties waar ik lid van ben, zoals het NIP.

Ik werk volgens de beroepscode die het NIP heeft opgesteld.   U kunt bij het College van Toezicht, een onafhankelijk orgaan van het NIP, schriftelijk, uw klacht indienen. (zie www.psynip.nl).

 

Mw L.C. van Leeuwen – Ameroever 28 – 4926 EC Lage Zwaluwe – 0168 482097 – IBAN: NL25INGB0007620569 Incassant ID : NL78ZZZ18065630000